Zwrot za okulary – Kto może ubiegać, jakie warunki należy spełnić i ile możemy odzyskać

Zakup nowych okularów to często niemały wydatek, tym bardziej, jeżeli nie zmieniamy samych szkieł korekcyjnych, a również oprawki. Nie bez znaczenia jest więc możliwość otrzymania zwrotu poniesionych kosztów z funduszu NFZ.

Kto może ubiegać się o zwrot za okulary?

Podstawowym warunkiem otrzymania zniżki na zakup nowych szkieł korekcyjnych jest otrzymanie recepty na okulary, którą może wypisać tylko okulista posiadający podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tak więc, wybierając się po receptę, w pierwszej kolejności zarejestrujmy się do lekarza okulisty działającego w ramach NFZ. Rejestracja do lekarza specjalisty odbywa się na podstawie skierowania otrzymanego od lekarza pierwszego kontaktu (tzw. lekarz rodzinny). W kolejnym, kroku należy udać się do najbliższego oddziału NFZ (może też być to delegatura), gdzie w celu potwierdzenia prawa do refundacji zostaniemy poproszeni o uzupełnienia niezbędnych danych. Zwrot za okulary może otrzymać osoba dorosła raz na dwa lata. Wysokość refundacji zależy od wady wzroku i zwykle waha się w granicach 17,50 zł do 35 złotych.

Zwrot za okulary od pracodawcy

Refundację kosztów zakupu nowych okularów korekcyjnych możemy również otrzymać z naszego zakładu pracy. Takie postępowanie uregulowane jest w Kodeksie Pracy, który zobowiązuje naszego pracodawcę do nieodpłatnego dostarczenia nam wszelkiego rodzaju środków tzw. ochrony indywidualnej. Środki te mają na celu zabezpieczenie pracownika przed wpływem niebezpiecznych dla zdrowia czynników, które występują w miejscu pracy. Do takich środków zaliczane są również okulary korekcyjne.

Zwrot za okulary – jakie warunki należy spełnić?

O zwrot za okulary może poprosić też każdy pracownik, który pracuje przy komputerze i spełnia poniższe warunki:
– korzysta z monitora komputerowego przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (w 8-godzinnym systemie pracy, pracownik musi więc spędzić co najmniej 4 godziny przed komputerem),
– potrzebę stosowania odpowiednich szkieł korekcyjnych wykażą specjalistyczne badania okulistyczne, które przeprowadzane są przez lekarza w ramach tzw. profilaktycznej opieki zdrowotnej. Co więcej, jeśli w trakcie pracy pracownikowi pogłębi się wada wzroku, to również ma on prawo zwrócić się do pracodawcy o zrealizowanie dodatkowych badań (badanie wzroku lub inne specjalistyczne analizy zalecone przez lekarza okulistę). W przypadku, kiedy przeprowadzone badania dodatkowe potwierdzą, że pracownikowi pogorszył się wzrok lub rozwinęła się pogłębiona wada wzroku, może się on ubiegać o zwrot za okulary lub szkła kontaktowe do pracodawcy, który jest zobowiązany prawnie do udzielenia dofinansowania.

Jaka wysokość zwrotu za okulary od pracodawcy?

Niestety przepisy prawa nie regulują wysokości zwrotu za okulary od pracodawcy. Patrząc na to, że koszty zakupu nowych okularów i szkieł bądź soczewek kontaktowych mogą być bardzo różne, nie zawsze pracodawca zgadza się na pokrycie całkowitego kosztu. W takich przypadkach pracodawca ma prawo do wdrożenia specjalnej regulacji i ustalenia górnej kwoty refundacji, jaką będzie zwracał pracownikom. Tu jednak zwykle przyjmuje się, że kwota ta nie powinna być mniejsza niż koszt wykonania i zakupu szkieł o charakterystyce zatwierdzonej przez lekarza wraz z wyborem oprawek w przynajmniej podstawowym standardzie (nie mówimy tu o markowych oprawkach od projektantów, a tych najbardziej klasycznych). Tego typu obostrzenia zwykle zapisane są w polityce firmy, dlatego warto się z nimi wcześniej zapoznać (szczególnie przez osoby korzystające z okularów lub szkieł kontaktowych).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *