Parson i zdrowie

zdrowie wg parsona

Talcott Parsons jest jednym z najwybitniejszych teoretyków socjologicznych. Zajmował się rolami społecznymi a nie pojedynczymi jednostkami. Wprowadził również pojęcie roli chorego, jako zbiór zachowań osób chorych, które próbują... Więcej